پخش سراسری بازی شتاب در شهر2

نوشته شده توسط مدیریت گیمی. منتشر شده در اتاق ویژه شتاب در شهر2

پخش سراسری بازی شتاب در شهر 2 از روز شنبه خواهد بود.

طبق گفته شرکت مهندسی پرنیان که ناشر بازی شتاب در شهر2 است، تاریخ رسمی توزیع بازی روز شنبه هفته بعد (یعنی 16 مردادماه)/تصحیح میشود: روز دوشنبه هفته بعد (یعنی 18 مردادماه) روز سه شنبه (یعنی 19 مردادماه)خواهد بود.

سیستم ارسال ديدگاه توسط CComment' target='_blank'>CComment