بازی شتاب در شهر 2 منتشر شد

نوشته شده توسط مدیریت گیمی. منتشر شده در اتاق ویژه شتاب در شهر2

امروز سه شنبه 19 مردادماه بازی شتاب در شهر 2 رسما منتشر شد

سیستم ارسال ديدگاه توسط CComment' target='_blank'>CComment