نتیجه نظرسنجی شتاب در شهر2 با بیش از 200 رای

نوشته شده توسط مدیریت گیمی. منتشر شده در اتاق ویژه شتاب در شهر2