نگاهی به کلیدهای بازی: دسته

نوشته شده توسط مدیریت گیمی. منتشر شده در بازی والیبال مدرن | اتاق ویژه

راهنمای کلیدهای دسته

این تصویر را میتوانید با رفتن بر روی منوی اصلی بازی، سپس گزینه آموزش و بعد با زدن کلید L1 دسته و انتخاب آن مشاهده نمایید

 

نکات پیشنهادی برای بهتر بازی کردن در ادامه:

 

سرویس: با کلید D(سرویس ساده پرشی) یا B(سرویس پرشی موجی)

 سرویسهای ساده براحتی از روی تور رد میشوند اما سرویس های پرشی موجی نیاز به تمرین بیشتر و دقت بیشتری دارند تا آنجایی که میخواهید بنشینند.

 نه خیلی زیاد فشار بدید و نه خیلی کم، در حد متوسط رو به بالا قدرت رو نگه دارید. از کلیدهای جهت نمای بالا و پایین دسته هم برای همان زاویه دادن یا ارسال توپ به نقاط چپ و راست زمین حریف استفاده کنید.

 

آبشار: کلیدD

بعد از اینکه پاس رو برای آبشار زننده فرستادید، حالا کافیست کلید D را به اندازه دلخواه فشار بدید. نه زیاد که توپ به بیرون برود و نه کم که اصلا از تور رد نشود.

با فشردن کلید D عملا بازیکن برای زدن آبشار اقدام میکند حالا میتوانید از ترفندهای زیر برای غافلگیری حریف استفاده کنید:

کلید D+کلید R1: آبشار قدرتی

کلید D+کلید L1: جاخالی زدن

یعنی وقتی توپ برای اسپکر پاس داده شد میتوانید با خیال راحت کلید R1 را نگه دارید و سپس با خیال راحت کلید D را بزنید تا یک آبشار قدرتی بزنید. راستی از کلید جهت نمای بالا و یا پایین دسته برای زاویه دادن به توپ استفاده کنید.(زاویه افقی مدنظر است، نه عمودی).

 

دریافت (سرویس و آبشار): کلید R1 و سپس کلید A

برای دریافت سرویس از کلید R1 استفاده کنید. وقتی حریف اقدام کرد برای سرویس زدن، شما کلید 9 را نگه دارید اینطوری بازیکن تان برای دریافت سرویس خودش را به محل احتمالی فرود توپ میرساند. حالا کافیست تا کلید A را بزنید تا توپ دریافتی پاس داده بشود (اگر قدرت را تا اخر نگه دارید توپ پس از برخورد به دست دریافت کننده به زمین حریف فرستاده میشود)

سیستم ارسال ديدگاه توسط CComment' target='_blank'>CComment