پخش سراسری بازی شتاب در شهر 2 از روز شنبه خواهد بود.

طبق گفته شرکت مهندسی پرنیان که ناشر بازی شتاب در شهر2 است، تاریخ رسمی توزیع بازی روز شنبه هفته بعد (یعنی 16 مردادماه)/تصحیح میشود: روز دوشنبه هفته بعد (یعنی 18 مردادماه) روز سه شنبه (یعنی 19 مردادماه)خواهد بود.

نظرسنجی

همراه ما باشید

گیمی در سروش

نظرهای مخاطبینمون