نمایش #
عنوان نمایش از %s نویسنده کلیک ها
تریلر داستانی بازی تراتئون بنمایش در آمد 17 آذر 1393 تارنمای گیمی 2959
6 دقیقه ویدئوی گیم پلی بازی راز روشن 04 آذر 1393 تارنمای گیمی 3570
گفت و گو با سازندگان بازی پروانه 20 مهر 1393 مدیریت گیمی 2844
روح آهنین 07 مهر 1393 مدیریت گیمی 2583

Tags: بازی های ایرانی