سروش ما را در آپارات دنبال کنید

 
"شبان" چند تا نقطه دارد؟