فهرست تصویری بازی ها

نوشته شده توسط مدیریت گیمی. منتشر شده در تارنمای گیمی

در پایین صفحه فهرست مجموعه ای از بازی های ایرانی را که تا امروز در گیمی معرفی شده اند را مشاهده می کنید

همچنین از بخش نظرات این صفحه می توانید بازی جدید مورد نظر خود را به ما معرفی کنید تا در صورت امکان اطلاعات آن در گیمی قرار بگیرد.

معرفی بازیها

 • والیبال 2016 (والیبال حرفه ای یا والیبال مدرن)

  والیبال 2016 (والیبال حرفه ای یا والیبال مدرن)

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web2Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • بازی های وی

  بازی های وی

  نام بازی: High Way از سازندگان بازی می توان :مهرداد
  Read More
 • ذوالفقار

  ذوالفقار

  نام بازی: ذوالفقار سبک: تیراندازی اول شخص شرکت سازنده: شرکت
  Read More
 • ارتش های فرازمینی

  ارتش های فرازمینی

  √اطلاعات بازی: {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script
  Read More
 • راز روشن

  راز روشن

  نام بازی: راز روشن سبک: سوم شخص ماجراجویی استودیو سازنده:
  Read More
 • مبارزه در خلیج عدن+نسخه شبکه

  مبارزه در خلیج عدن+نسخه شبکه

  √اطلاعات بازی: {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script
  Read More
 • شبگرد

  شبگرد

  √اطلاعات بازی: نام به فارسی : شبگرد نام به انگلیسی : Dark
  Read More
 • سالهای سیاه

  سالهای سیاه

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web0100001234Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • بازی مرگ : کفر خونین

  بازی مرگ : کفر خونین

  نام بازی: بازی مرگ:کفر خونین سبک: تیراندازی سوم شخص ماجرایی
  Read More
 • بازی ایرانی جنون سیاه

  بازی ایرانی جنون سیاه

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web22Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • لطفعلی خان زند

  لطفعلی خان زند

  نام بازی: لطفعلی خان زند سبک: اکشن شمشیربازی، سوم شخص
  Read More
 • شتاب در شهر 2

  شتاب در شهر 2

  نام بازی: شتاب در شهر2 (سرعت شکنان) سبک: رانندگی شرکت
  Read More
 • دوران افتخار

  دوران افتخار

  √اطلاعات بازی {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script
  Read More
 • قتل در کوچه های تهران 2

  قتل در کوچه های تهران 2

    نام بازی: قتل در کوچه های تهران2 1394 سبک:
  Read More
 • پرواز دوران

  پرواز دوران

  نام بازی: پرواز دوران سبک: شبیه ساز پرواز شرکت سازنده:
  Read More
 • بازی ایرانی عمو نوروز

  بازی ایرانی عمو نوروز

  نام بازی: عمو نوروز درباره بازی:... امیر محمد رضایی طراح
  Read More
 • جاده های نبرد

  جاده های نبرد

  √اطلاعات بازی: نام به فارسی : جاده های نبرد  نام به
  Read More
 • ماشین نابودگر

  ماشین نابودگر

    نام بازی: ماشین نابودگر (TerminatorCar) سازنده بازی: مهدی ربیعی
  Read More
 • شوفر

  شوفر

  √اطلاعات بازی: {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script
  Read More
 • صدای فراموش شده 1

  صدای فراموش شده 1

  نام بازی: صدای فراموش شده 1 نام بازی به انگلیسی:
  Read More
 • نیسان شگفت انگیز

  نیسان شگفت انگیز

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web42Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • آب های آبی

  آب های آبی

  نام بازی: آب های آبی Blue Waters سبک: استراتژی مدیریتی
  Read More
 • طوطی کشاورز

  طوطی کشاورز

  اطلاعات بازی نام بازی: طوطی کشاورز نام بازی به لاتین:
  Read More
 • تندیس مرگ

  تندیس مرگ

  √ اطلاعات بازی   نام بازی به فارسی: تندیس مرگ   نام
  Read More
 • راه فراموش شده

  راه فراموش شده

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • بازی ترکمنچای

  بازی ترکمنچای

  نام بازی: ترکمنچای:آتش بست سبک بازی: اکشن تیر اندازی اول
  Read More
 • پلیس بزرگراه

  پلیس بزرگراه

  نام بازی: پلیس بزرگراه سبک: رانندگی شرکت سازنده: هنر سه
  Read More
 • پروانه:میراث نگهبانان نور

  پروانه:میراث نگهبانان نور

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web106Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • شمشیر نادر

  شمشیر نادر

  نام بازی: شمشیر نادر نام به انگلیسی: Nader 's Blade
  Read More
 • مسیرعشق-زیر صفر

  مسیرعشق-زیر صفر

  نام بازی: مسیر عشق-زیر صفر سبک: ماجراجوی،اشاره و کلیک شرکت
  Read More
 • انقراض

  انقراض

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web51Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • بیداری : خاکسترهای سوزان

  بیداری : خاکسترهای سوزان

  √اطلاعات بازی:   {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com
  Read More
 • سرعت کوچک:همه ستاره های بازی های ایرانی

  سرعت کوچک:همه ستاره های بازی های ایرانی

  نام بازی:سرعت کوچک:همه ستاره های بازی های ایرانی سازنده بازی:تیم
  Read More
 • بازی ملت های خشمگین

  بازی ملت های خشمگین

  نام بازی:ملت های خشمگین این بازی، به صورت یک Fan
  Read More
 • سیاوش

  سیاوش

  √اطلاعات بازی: نام به فارسی : سیاوش(12رخ)  شرکت سازنده : سورنا درباره
  Read More
 • تراتئون

  تراتئون

  اطلاعات بازی نام بازی به فارسی: تراتئون نام بازی به
  Read More
 • شتاب در شهر

  شتاب در شهر

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web7Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • بازی رنگاشی

  بازی رنگاشی

  نام بازی: رنگاشی سبک: این بازی که یک بازی پلت
  Read More
 • بازی شبان

  بازی شبان

    {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web3999999999945132U0rl/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586;
  Read More
 • بالهای تاریک

  بالهای تاریک

  خجسته زادروز پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) دردانه
  Read More
 • بازی سنگ اژدها

  بازی سنگ اژدها

  نام بازی: سنگ اژدها نام به انگلیسی: Dragon stone سبک
  Read More
 • روباه و کلاغ مکار

  روباه و کلاغ مکار

  √اطلاعات بازی: نام به فارسی : روباه و کلاغ مکار  نام
  Read More
 • بازی شکارچی سیاره

  بازی شکارچی سیاره

  نام بازی: شکارچی سیاره سازنده: یگانه افزار پویا سبک: سوم
  Read More
 • مبارزان جنگل

  مبارزان جنگل

  نام بازی: مبارزان جنگل سبک: تیراندازی اول شخص شرکت سازنده:
  Read More
 • اگر من کوچک بودم

  اگر من کوچک بودم

  نام بازی: اگر من کوچک بودم سبک: دو بعدی-کودکان گروه
  Read More
 • خیابان های خونی

  خیابان های خونی

  نام بازی: خیابان های خونی سازنده: درباره بازی: این بازی
  Read More
 • هنر سرعت

  هنر سرعت

  √اطلاعات بازی: {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script
  Read More
 • بازی EGG OH!

  بازی EGG OH!

  سلام بازی ایرانی اوه تخم مرغ! ساخت استودیوی بازی سازی
  Read More
 • افسانه ملک محمد

  افسانه ملک محمد

    {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web3Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586;
  Read More
 • سهم : دستان تاریکی

  سهم : دستان تاریکی

  √اطلاعات بازی:   نام به فارسی : سهم : دستان تاریکی  
  Read More
 • بازی مرزبان کوچک

  درباره مرزبان کوچک مرزبان کوچک یک بازی سوم شخص حماسی
  Read More
 • روزهای خاکستری

  روزهای خاکستری

  تریلر بازی روزهای خاکستری:  تریلر اولیه بازی  و همبنطور تیزر
  Read More
 • تهمورس دیو بند

  تهمورس دیو بند

  اطلاعاتی از بازی: نام بازی : تهمورس دیو بند شرکت سازنده:
  Read More
 • میرمهنا

  میرمهنا

  نام به فارسی: میرمهنا نام به انگلیسی: Mirmahna سبک بازی:
  Read More
 • فرش

  فرش

  نام بازی:فرش(بازی پس از فرش،انگاره است) سازندگان بازی:مهدی بهرامی(از جوانان
  Read More
 • بازی کوهنورد

  بازی کوهنورد

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web31Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • دینگو

  دینگو

     √اطلاعات بازی:   نام به فارسی : دینگو     نام
  Read More
 • تریلر بازی ایرانی حکم سیاه

  تریلر بازی ایرانی حکم سیاه

     نویسنده:پیمان     سلام این اولین تریلر از بازی
  Read More
 • حماسه عقاب ها (حمله به H3)

  حماسه عقاب ها (حمله به H3)

  نام بازی: حماسه عقاب ها حمله به H3 سبک: شبیه
  Read More
 • سخت افزار واقعیت مجازی آمیتیس

  سخت افزار واقعیت مجازی آمیتیس

  Tech Demo از فعالیت آمیتیس در زمینه واقعیت مجازی مبارزه
  Read More
 • هلیوم

  هلیوم

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web12Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • یک فیلم از بازی سرآشپز

  یک فیلم از بازی سرآشپز

  سلام! بازی هایی هستند که بر پایه حرکات و پردازش
  Read More
 • مدافع میهن،یک بازی جذاب ایرانی

  مدافع میهن،یک بازی جذاب ایرانی

     نویسنده:مهدی کفشگر        بازی مدافع میهن یک
  Read More
 • مرد دونده

  مرد دونده

  نام بازی: اکشن مرد دونده سبکی متفاوت از بازی های
  Read More
 • عقاب های البرز

  نام بازی: عقاب های البرز سبک: شبیه ساز پرواز (جنگی)
  Read More
 • آرشیو

  ان شااله در آینده در  این پست آرشیو فهرست وار
  Read More
 • بازی عصاره

  بازی عصاره

  با عرض سلام از بازی عصاره در بازار دیدن فرمایید
  Read More
 • روح آهنین

  روح آهنین

    نام بازی:روح آهنین گروه سازنده: پویندگان توسعه پویا سبک:اکشن
  Read More
 • بازی عصاره

  بازی عصاره 2

      با سلام خدمت همه ی دوستان بازی عصاره
  Read More
 • در جستجوي خوشبختي

  نام بازی: در جستجوی خوشبختی درباره بازی: آغاز توزیع بازی
  Read More
 • بردیا

    نام بازی: بردیا سبک: اکشن ماجراجویی- شمشیر بازی تاریخ
  Read More
 • مصاحبه با آقای اسرافیلیان، سازنده ارتش های فرازمینی

  سلام مصاحبه ای با آقای اسرافیلیان، درباره بازی ارتش های
  Read More
 • -سریع تر از زمان

  {source}  امتیاز مخاطب <!-- Rating by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/rating/rating.php?color=121212&bg=FFFFFF&kc=555555&h=1&kadr=0&n=5&mod=2&abzar=<pb:Web14Url/><pb:PostID/>"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1575;&#1605;&#1578;&#1740;&#1575;&#1586; &#1583;&#1607;&#1740;</a></h2></div><!--
  Read More
 • فریاد آزادی: تنگستان

  نام: فریاد آزادی: تنگستان سبک: اکشن اول شخص (تاریخی) شرکت
  Read More
 • کوهستان سرد

  نام بازی: کوهستان سرد سبک: تیر اندازی اول شخص شرکت
  Read More
 • پهلوان بزرگ

  پهلوان بزرگ

  بازی موبایلی پهلوان بزرگ نمونه کوچکی از داستان اصلی بازی
  Read More
 • چهره شیطانی

  نام بازی: چهره شیطانیسبک بازی: ماجراجوییشرکت سازنده: ماسک ابدیموتور بازی:
  Read More
 • سربازان ابدی

  سربازان ابدی

  آمیتیس بلاخره از بازی جدیدش با نام سربازان ابدی رونمایی
  Read More
 • رستم: افسانه جنگ

  رستم: افسانه جنگ

  رسانا شکوه کویر، یک بازی جدید معرفی کرده که رستم:
  Read More