طرداران بازی سفیر عشق

  • سفیر عشق روز واقعه حالت چند نفره هم دارد
  • سه شنبه, 03 مهر 1397 16:17
  • سفیر عشق: روز واقعه، با شخصیت اصلی مهران، توسط بازیکن دنبال میشود. مهران، یک ایرانی است که از ایران به عراق امده و در آنجا متوجه حضور مسلم بن عقیل(ع) در کوفه میشود و به یاری او میرود. داستان و خود بازی بنوعی چالشی است بطوریکه شاید بخواهید

آخرین خبرهای بازی سفیر عشق: روز واقعه

در این قسمت، خبرهای جدید و البته چند خبر آرشیوی که درمورد بازی سفیر عشق منتشر میشوند، برگزیده و برای علاقه مندان قرار میگیرند.