پس از گذشت ۳ سال از انتشار آخرین بازیمان، باعث افتخارمان است که پروژه ی جدیدمان را با نام “سربازان اَبَدی” را معرفی کنیم.

این بازی برای رایانه های شخصی و پلتفرم های واقعیت مجازی ساخته شده است. اولین تریلر از بازی و اطلاعات بیشتر را به زودی منتشر خواهیم کرد.