عکس و متن 2: انتشار تراتئون

نوشته شده توسط حسین بهمنی. منتشر شده در کاریکاتور

    کاریکاتور 2:

نگارنده:

حسین بهمنی

 

 

بازی ایرانی تراتئون نیز مانند چند بازی ایرانی دیگر از مدت ها پیش آماده انتشار هست. این تصویر اشاره به این موضوع دارد.

 

پی نوشت: با توجه به خبرها،البته بطور مستقیم و با یک نتیجه گیری و حدس ... امیدواریم در هفته اینده خبر انتشار این بازی ایرانی را بشنویم

Tags: ترائون

سیستم ارسال ديدگاه توسط CComment' target='_blank'>CComment