انتشار بازی تراتئون

نوشته شده توسط مدیریت گیمی on . منتشر شده در در گذر زمان

*   انتشار بازی ایرانی تراتئون 1 بلاخره چه موقعی خواهد بود؟

 

مراحل انتشار تراتئون جدا رو به انتهاست ؟

 ممکنه عدم هماهنگی ناشران و در نتیجه، فراهم نشدن آنچه مورد نیاز انتشار بازی است، سبب تاخیر در روز اعلام شده  باشد؛

یعنی بازی تراتئون هم همچنان در تاخیر بسر می برد