سالهای سیاه منتشر می شود

نوشته شده توسط مدیریت گیمی on . منتشر شده در در گذر زمان

بازی سال های سیاه

بازی ایرانی سال های سیاه بزودی و احتمالا 20 آبان ماه 94 منتشر می شود

صفحه بازی در گیمی اینجا

یک چهارم ابتدایی راهنمای بازی سالهای سیاه را می توانید از اینجا دانلود کنید:

سال های سیاه

PDF(بدون تصویر)

PDF(تصویر دار)