سروش ما را در آپارات دنبال کنید

تشکر و قدردانی

نوشته شده توسط تارنمای گیمی.

سلام

قدر دانی می شود از:

حمزه آزاد

ایمان کمالی 

احمد سعیدی 

آیدین نوری

میثم قربانی 

دانیال نوروزی

سورنا رضایی

مدیریت گیمی
نویسنده: مدیریت گیمی
----------------------------------
صابر سبحانی مدیرکل تارنمای گیمی

سیستم ارسال ديدگاه توسط CComment